Vnitro > Organizační schémata

Vertikální struktura moci

Představujeme jeden z plodů návštěvy Polska - schválení a ujednocení vertikální struktury moci.

Struktura moci

Schéma ilustruje složitost příprav na turnaj (s drobnými úpravami platí obecně). Povšimněte si určitého napětí v sektoru Fin. odboru. Zde lze spatřovat určitá rizika.

Z polštiny přeložil Anton Negr

Tisk z www.obrona.net ?>
<<< Návrat na stránky

OBRONA NARODOWA - tisková verze