OBRONA NARODOWA – amatérský sportovně-kulturní klub pořádající mírně netradiční turnaje.

Oficiální výprava do Polska proběhla

Vnitro > Výprava do Polandu

Obrona dobyla Polsko metodou bleskové války

Napsáno: 5. 8. 08
Motto: „Blitzkrieg (blesková válka) je bojová doktrína založená na rychlém a hlubokém průniku motorizovaných a mechanizovaných jednotek obranou nepřítele. Myšlenkou je rychlé obsazení velitelských a zásobovacích uzlů nepřítele, přetnutí jeho klíčových komunikací a narušení komunikace a smysluplného uspořádání jeho bojových formací. Ústřední roli hrají při praktikování takovéhoto způsobu boje pochopitelně tankové síly, ovšem aby byla opravdu účinná, vyžadují tanky podporu a propracovanou spolupráci ze strany plně mechanizovaných jednotek pěchoty, vysoce mobilního dělostřelectva a letectva.“

Klikni Strategie jasná, její připravenost vzbuzovala jisté obavy, přesto se však všechny mechanizované jednotky určené pro tuto akci sešly v sobotu 19.7. na utajeném místě (jedna z benzínových pump na dálnici D11) a dohodl se postup pro průnik do týlu polského území. Aby nedošlo ke ztrátám ve vlastních řadách, byla vozidla opatřena znaky Obrony. K bezproblémovému průniku na polské území došlo v oblasti Náchod - Kudowa-Zdrój. Nastalo postupné seznamování s polským prostředím. Někteří účastníci akce zaznamenali šok při zjištění, že polštině Češi mohou rozumět. Při obsazení Kladska bylo vzpomenuto paradoxního faktu, že toto původně české území nebylo až do roku 1945 nikdy polské.

Klikni Potom už začal přesun obrovskými prostorami polského státu. Jak pronesl Wilhelm: (hledě přitom veštěcky k modré obloze) "tady jsou úplně jiný rozměry!" Bylo to jasné už během prvního dne. Ani největší teoretici Obrony nedokázali odhadnout prostorové a časové souvislosti průchodu polským územím. Docházelo proto k mírným zpožděním. Naštěstí náš postup byl tak přísně utajený, že kromě spřátelených jednotek nepocítilo polské obyvatelstvo nijak výrazně postup jednotek Obrony. Po obsazení strategicky nesmírně důležité oblasti Horního Slezska vzdala polovina účastníků výpravy hold obětem nacistického vyvražďování v pekelném místě Osvětim - Auschwitz. Zásobovací jednotka zatím hledala místo pro ubytování ve městě Bialsko - Biała. Po selhání navigačního důstojníka s tím byly určité problémy, ale nakonec jsme dorazili do kempu Ondraszek, kde jsme byli srdečně přivítáni spřátelenými jednotkami ON Bialsko-Biała. Večer jsme trávili družbou.


Ráno bylo krušné hlavně pro ty účastníky, kteří šli spát jen nedlouho před naplánovaným odjezdem a také pro ty, kteří nalezli své lůžko vlhčí než lůžka bývají, ačkoli v noci nepršelo. Následoval přesun do Krakowa. Cestou jsme se zastavili v rodišti Karola Wojtyly, v městečku Widowice. Některým radikálním ateistům se to sice nelíbilo, ale polní kaplanka výpravy dostala nové duchovní povzbuzení do další pastorační činnosti. Skoro celý den (čas se vůbec při této cestě nedal předem odhadnout!) nám pak zabrala prohlídka solných dolů ve Wieliczce u Krakowa, následný přesun přímo do města a ubytování v kempu. Tím nastalo vlastně první zdržení oproti plánu. Naštěstí pro celkovou strategii to nic tragického neznamenalo.

Klikni Ti, kteří si prohlédli solné doly ve Wieliczce, byli uchváceni. Obrovské prostory, nekonečné chodby, celé vykutané síně, sochy, restaurace, kaple a další místnosti, prohlídka na necelé tři hodiny - to vše bylo opravdu výjimečným zážitkem. Pozdější přesun přes Krakow byl spíše únavný, ale obsazení tohoto významného města bylo prostě nutností. Samotná prohlídka Krakowa nastala až další den po jediné deštivé noci a také za následujícího jediného deštivého dopoledne za celou dobu pobytu v Rzeczpospolitě. Památky Krakowa jsou krásné i v dešti, pak už nás ale čekala dlouhá a únavná cesta na sever. Jak asi bylo Napoleonovým vojákům, kteří se táhli obrovskými územími východní Evropy až k Moskvě.....
Klikni Nekonečný průjezd Łódží (přes 800 tis. obyvatel) nás opět trochu pozdržel, navíc hledání kempu v pusté, i když krásné krajině středního Polska nebylo úplně snadné. Domácí obyvatelstvo spolupracovalo jen částečně, nakonec se už se setměním podařilo dorazit k nejkrásnějšímu (a také nejlevnějšímu) kempu za celou dobu naší cesty, totiž na ranč Jędrusiowa Polana u Bílého jezera. Osvěženi příjemným prostředím i koupelí v jezeře s průzračnou vodou pokračovali jsme dále na sever. To už bylo úterý 22.7. a první zastávkou na naší cestě bylo město Toruń, středověká cihlová perla s mnoha památkami. Za další perlou středověkého stavitelství jsme doputovali až navečer.
Klikni Hrad Malbork, sídlo řádu německých rytířů a jedna z největších středověkých památek Evropy nás uchvátil svou majestátností hned po příjezdu. Nejprve jsme se ale po kratší debatě rozhodli pro ubytování. V městském kempu v Malborku jsme byli srdečně přivítáni a dostali jsme výraznou slevu na ubytování. Spokojenost s ubytováním odnesli opět někteří kocovinou. Vše vynahradila prohlídka Malborku. Opravdu velký zážitek a mnoho poučného materiálu pro příznivce vojenských strategií. Navíc velké poděkování patří paní průvodkyni, jejímuž perfektnímu výkladu rozuměli i ti nejméně jazykově nadaní účastníci výpravy.


Klikni Dále jsme se již rozhodli zajistit si strategický přístup k Baltskému moři. Po poradě jsme vybrali město Łeba, ležící přibližně uprostřed polského baltského pobřeží. Łeba je jedním z turistických center polského Baltu a proto nás nemohlo překvapit takové množství lidí, toužících stejně jako my po mořské vodě i vzduchu. Byla vyslána průzkumná jednotka za účelem nalezení ubytování. Až za městem nalezli jsme klidný kemp, který jsme se rozhodli zneklidnit svou přítomností. A pak už moře, krásné moře s nádhernou písčitou pláží a západ slunce nad Baltem. Nesměli jsme ale zapomínat na naši úlohu. Obrona bez boje obsadila opuštěné objekty raketové základny Port Wojskowy a zvolila je za své sídlo.
Klikni Tato základna nám umožní kontrolovat baltské pobřeží v délce stovek kilometrů. Strategický plán byl splněn. Bohužel tím trochu utrpěla morálka vojska. Komisarownik akce jakoby ztrácel na síle a rozhodnosti (že by neměl připraveny detaily a časový rozvrh akce? ale to se snad ani stát nemůže!) a mužstvo se dostalo do letargie. Vše završil úžeh, kterým trpěla dobrá polovina stavů armády. Válení u moře bylo krásné a chladný vítr i velice chladná voda těla osvěžovaly, ale slunce pálilo tak jako tak.....(Navíc ženijní důstojník připravil fotbalový turnaj, který se ale nedohrál, což byla další rána morálnímu stavu jednotek.)


Klikni Nicméně morálka se udržela na přijatelné úrovni, jen bylo třeba motivovat unavené jednotky na zpáteční cestu. Jelikož nikdo neprosadil návštěvu Slowinského parku s písečnými dunami, rozhodlo se většinou, že dojde k památečnému focení v gdyńském přístavu a návratu na jih po prohlídce Gdańsku. Logisticky nedostatečně zajištěná akce způsobila zmatené bloudění gdyńskou aglomerací a nakonec rozhodnutí k přesunu do Gdańsku. Zde u památníku Solidarności proběhlo focení účastníků výpravy. Prohlídka města už byla příliš krátká na to, aby zachytila opravdu krásnou atmosféru tohoto zajímavého místa u Baltského moře.

Pak už se zavelelo k návratu. Zatímco generalita Obrony zvolila non stop přesun Pancernym vozem Mercedes, zbytek motorizovaných jednotek se přesouval pomaleji s ještě jednou zastávkou na přespání v lesnaté krajině na sever od Poznaně.

Sobotní přesun jednotek domů už více připomínal zmatený ústup civílního obyvatelstva. Komisarownik akce přestal komunikovat a v polovině cesty se měnila trasa za podpory tvrzení, že půjde o trasu kratší. Že vede přes Krkonoše a bude pomalejší, nebylo bráno v potaz. Do Slaného jsme tedy dorazili asi o hodinu a půl později, než jak by se pravděpodobně dorazilo trasou přes Kladsko a Hradec Králové, ale dorazili jsme všichni živi a zdrávi. O podrobnostech výpravy vás budeme informovat v dalších příspěvcích.

Posádky:
Transporter Pancerny: Alesz (velitel vozidla), Danek Kutinski (komisarownik), Radka Kutinska, Wilhelm von Melnik und Zizkau (navigační důstojník), Picín (ženijní důstojník), Czasko (przewodnik glowny)
Mercedes Pancerny: Lajba Lajbić Lajbenko Statik-Klíčník (velitel vozidla), Lada von Lajba (polní kaplanka), Berry, Vítek
Opel Pancerny: Lachy (velitel vozidla, klíšťák výpravy), Petra, Ima, Pepík

Czasko, przewodnik glowny

Zde přiložená mapa operacyjna ilustruje všechny hlavní motorizované přesuny jednotek. Podle dochovaných záznamu Grupy Szturmowe vypracoval Berry. Fotoidy z této akce naleznete ve fotogalerii.


Celou akci má pod palcem Danek Kutinski (605 176 005), takže případné poznámky směřujte na něj či do speciální diskuze. Odjez ze Slaného 19. 7. 08 brzo ráno. Jedním z cílů je vypuštění křižníku Jasio Žižka v Ustce.

Níže naleznete mapu navrhovaných tras a jejich kombinací. Dále i jednotlivé odkazy k dokreslení jednotlivých cílů. Je třeba trasu ujednotit a dodržet. Není myslím smyslem rozdělit výpravu na dva tábory. Přihlásit se může kdokoli z našeho širšího okruhu, tedy nejde jen o členy ON. Limitem je počet pancéřáků. Máme jistý jeden polopás (8 míst) a jeden lehký pancéřák (4 místa), další vozidla je třeba řešit.

Poland-trasa

1. cíl

Gliwice
Oswiecim
Krakow (solné doly)

2. cíl

Lódź
Toruń
Chelmno

3. cíl

Malbork
Ustka

4. cíl

Słowiński Park Narodowy
Hel
Gdańsk

5. cíl

Slaný, zde se bude řešit kudy návrat.

Posádka

Kdo se zatím hlásí:
Aleš H., Wilhelm von Zizkow, Czasko, Lajba Statik-Klíčník, Lada von Lajba, Danek, Radka, Vítek, Berry, Lachy, Petra a bábátka, Picín.

Diskuze

© OBRONA NARODOWA
Poslední aktualizace této strany: Út 5. srpen 2008, 17:35:26 CEST
Skocz v goru!

Design by Berry
Internet & Design – manufaktura na vývoj, výrobu a rozvoj webových aplikací.
TOPlist